Oferta

KONSERWACJA I NAPRAWA:

- dźwigów osobowych
- dźwigów towarowo-osobowych
- suwnic
- wciągników i wciągarek
- żurawi wieżowych
- żurawi samochodowych
- podnośników koszowych
- podestów
- wózków widłowych

Szkolenia kandydatów do obsługi dźwigów, dźwignic oraz wózków widłowych.

Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej urządzeń dźwignicowych dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego.

Modernizacja żurawi kołowychPOLAN ŻK 161 , 162 (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Narzędziowej 89/655/EWG
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 września 2003 (Dz. U.nr 178, poz. 1745)).

Na życzenie klientów przed zakupem sprawdzamy sprzęt pod względem technicznym
oraz dokumentacji potrzebnej do rejestracji.


MONTAŻ I DEMONTAŻ:

- żurawi wieżowych
- suwnic
- dźwigów towarowo-osobowych
- podestów
- elementów nośnych żurawi samochodowych