O firmie

Instal-D¼wig powsta³a w1997 roku w Poznaniu . Zajmujemy siź konserwacj± i napraw± d¼wignic .Posiadamy uprawnienia pozwalaj±ce na nadzór i naprawź d¼wignic . Przygotowujemy urz±dzenia do badań U.D.T. zgodnie z przepisami dozoru oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej .

Ponadto prowadzimy szkolenia i przygotowania do obs³ugi urz±dzeń d¼wignicowych.